Mall för dop och baby

Mall: Baby 12

Mall ID: 140012-1

Storlek: 15x15 cm

Kategori: Dop

Pris: 5,95 kr

Det finns även passande 15x15 cm kuvert till denna mall.

Läs mer om våra dop och baby här.

För mer information om våra olika katergorier klicka här.

Klicka på mallen för att öppna den i beställningstjänsten CardDesign.

Mallen i andra layoutvarianter

Denna mall finns även som 1 annan variant.

Klicka på en variant för att läsa mer om den.