Mall för generella tackkort

Mall: Generell 5

Mall ID: 130005-1

Storlek: 15x15 cm

Kategori: Generella

Pris: 5,95 kr

Det finns även passande 15x15 cm kuvert till denna mall.

Läs mer om våra generella tackkort här.

För mer information om våra olika katergorier klicka här.

Klicka på mallen för att öppna den i beställningstjänsten CardDesign.