Mall för generella tackkort

Mall: Generell 7

Mall ID: 130007-2

Storlek: 10x21 cm

Kategori: Generella

Pris: 5,50 kr

Det finns även passande 10x21 cm kuvert till denna mall.

Läs mer om våra generella tackkort här.

För mer information om våra olika katergorier klicka här.

Klicka på mallen för att öppna den i beställningstjänsten CardDesign.

Mallen i andra layoutvarianter

Denna mall finns även som 1 annan variant.

Klicka på en variant för att läsa mer om den.